Utförd kurs i akut ultraljud #1, POCUS (Point Of Care Ultrasound)

14.03.2019

Introduktion

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt.

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar.

Kursbeskrining på Lipus

Kurs utförd  14 och 15  Mars 2019 på Scandic Talk, Mässvägen 2, Stockholm, Älvsjö

Betyg från deltagarna: 4,4 (5)

Några kommentarer från deltagarnas utvärdering:

"Kursen är jätte bra, passar AT samt ST nivå. Tillräcklig praktisk moment"

"Mycket kompetenta & trevliga instruktörer. Jättebra & lärorika dagar. Kommer att rekommenderas. Bra varvat praktik & teori /patologi & normal anatomi."

"Givande kurs. Det är mycket som man kan använda i praktiken. Man får grundkunskaper att använda ultraljudsapparater i relevanta kliniska tillstånd. Kompetenta föreläsare.
Föreläsare och praktiska övningar av hög klinisk betydelse.
Bra uppdelning med tillräcklig tid för varje grupp"