Våra kurser

Kurs i akut ultraljud 
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Kurs #17 i akut ultraljud V. 22 POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Grundkurs V22, 27-28 Maj 2024
Lipus kurs nr: 20240015
Plats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd
10 min promenad från Danderyds T-Bana station
Kursen utförs i sammarbete med GE

Introduktion

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care Ultrasound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt.

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar. 

Avgift

Grundkurs: 13.500 kr exklusive moms (2 dagar)

Fortsättningskurs: 8.000 kr exklusive moms (1 dag)
Detaljerad beskrivning på fortsättningskursen kommer snart

I kursavgiften ingår lunch och fika. 

Kurs anmälan är bindande

Kurs beskrivning

Specialiteter

Anestesi och intensivvård, Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kirurgi, Kardiologi, Infektionssjukdomar, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Kursorter Stockholms län

1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

1. Specialitet

Anestesi och intensivvård, Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kirurgi, Kardiologi, Infektionssjukdomar, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig främst till ST-läkare och specialister som arbetar med att bedöma akut sjuka patienter på akutmottagning, på vårdavdelning eller inom intensivvården. Kursen passar även läkare under AT-utbildning som har ambitionen att arbeta med akut/svårt sjuka patienter.

2. Behovsbeskrivning

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt. Data kring användandet av POCUS är begränsat. I en fransk studie från 2017* var prevalensen av POCUS-undersökta patienter på akutmottagning kring 4%, dock är generaliserbarheten av dessa resultat låg, med hänseende till förändring över tid och land samt sjukhusbundna traditioner.

Flera olika ultraljudsprotokoll finns för systematiskt användande av POCUS, bl.a. FATE, RUSH, BLUE, FAST.

Vår kurs inkluderar komponenter i samtliga protokoll, och ger användaren möjlighet till vidareutveckling inom dessa.

*The clinical impact and prevalence of emergency point-of-care ultrasound: A prospective multicenter study. Anaesth Crit Care Pain Med. 2017 Dec;36(6):383-389. doi: 10.1016/j.accpm.2017.02.008. Epub 2017 Apr 13. PMID: 28412493.

Marbach JA, Almufleh A, Di Santo P, Simard T, Jung R, Diemer G, West FM, Millington SJ, Mathew R, Le May MR, Hibbert B. A Shifting Paradigm: The Role of Focused Cardiac Ultrasound in Bedside Patient Assessment. Chest. 2020 Nov;158(5):2107-2118. doi: 10.1016/j.chest.2020.07.021. Epub 2020 Jul 21. PMID: 32707179.

Jensen MB, Sloth E, Larsen KM, Schmidt MB. Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care. Eur J Anaesthesiol. 2004 Sep;21(9):700-7. doi: 10.1017/s0265021504009068. PMID: 15595582.

Mojoli F, Bouhemad B, Mongodi S, Lichtenstein D. Lung Ultrasound for Critically Ill Patients. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Mar 15;199(6):701-714. doi: 10.1164/rccm.201802-0236CI.

Arnold MJ, Jonas CE, Carter RE. Point-of-Care Ultrasonography. Am Fam Physician. 2020 Mar 1;101(5):275-285. PMID: 32109031.

Perera P, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. The RUSH exam: Rapid Ultrasound in SHock in the evaluation of the critically lll. Emerg Med Clin North Am. 2010 Feb;28(1):29-56, vii. doi: 10.1016/j.emc.2009.09.010. PMID: 19945597

Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. Ann Intensive Care. 2014 Jan 9;4(1):1. doi: 10.1186/2110-5820-4-1. PMID: 24401163; PMCID: PMC3895677

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud, teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar. Att förse deltagaren med grundläggande kunskap i när patientnära ultraljud kan användas samt dess begränsningar för att kunna påbörja och genomföra akuta ultraljudsundersökningar delvis på egen hand och under handledning.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter kursen kunna (alla nivåer)

  • Förstå grundläggande ultraljudsfysik av klinisk betydelse och knappsatsen på en ultraljudsapparat.
  • Kunna tillämpa ultraljudsteknik vid svårigheter att sätta iv infart
  • Beskriva och förklara fysiologiska och patologiska ultraljudsbilder på lunga, aorta, hjärta och buk samt diagnosticera DVT.
  • Kunna tillämpa akut ultraljud på akutrummet vid oklar andningssvikt och/eller chock
  • Förstå fallgropar och begränsningar av ultraljud. Redogöra för begränsningar av ultraljud och när andra diagnostiska metoder behöver övervägas.

Resultat för patient och samhället

Säkrare och snabbare diagnostik kan medföra en stor fördel i omhändertagandet av svårt sjuka patienter, bland annat minskad risk för feldiagnostik samt snabbare triagering till rätt vårdnivå samt specifika åtgärder viket leder till ekonomisk och tidsmässig vinning

SOSFS 2015:8

Kirurgi c2, c3
Anestesi/Intensivvård c2, c3, c4
Internmedicin c1, c2, c6
Akutsjukvård c1, c3, c5
Kardiologi c1, c2, c6, c7
Radiologi c2, c5

Endokrinologi och diabetologi c1, c2
Geriatrik c1, c2
Hematologi c1, c2
Internmedicin c1, c2
Lungsjukdomar c1, c2
Medicins gastroenterologi och hepatologi c1, c2
Njurmedicin c1, c2

HSLF-FS 2021:8

Kirurgi STc2, STc3

Anestesi/intensivvård STc2, STc3, STc4
Internmedicin STc1, STc2, STc6
Akutsjukvård STc1, STc3, STc5
Kardiologi STc1, STc2, STc6, STc7
Radiologi STc2, STc5

Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2
Geriatrik STc1, STc2
Hematologi STc1, STc2
Internmedicin STc1, STc2
Lungsjukdomar STc1, STc2
Medicins gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2
Njurmedicin STc1, STc2

4. Program

Schema

Schema (kan komma att modifieras något)

Dag 1:
Knappologi.
Teori och praktik inom grundläggande ekokardiografi (ekoskopi) samt lungultraljud.
Mängdträning på bedömning av patologiska hjärt/lung-fynd
DVT och lungultraljud
Träningsmoduler och interaktiva fallseminarium

Dag 2:
Teori och praktik FAST/Aorta
Integrerad bedömning av akut cirkulatorisk chock samt respiratorisk svikt.
Quiz
Träningsmoduler och fallseminarium

Föreläsare:

Angela Montaño Krawczuk
Specialist i internmedicin och kardiologi, samt certifierad inom ekokardiografi, ansvarig för etablering av POCUS på Södersjukhuset. Klinisk instruktör inom patientnära ultraljud.

Filip Maskovic

Specialistläkare internmedicin, instruktör och föreläsare på tidigare ultraljudskurser