Utförd kurs i akut ultraljud #17

Introduktion

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt.

Kursen är LIPUS certifierad. kurs nr: 20240015

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar.

Plats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd. I samarbete med GE

Startdatum: 2024-05-27
Slutdatum: 2024-05-28

Filip Maskovic
Filip Maskovic
Danderyd
Danderyd