Våra kurser

Kurs i akut ultraljud #7och #8 
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Introduktion

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt.

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar. 


LIPUS har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se 

Kurs nr 20210050


Utförda kurser


Kurs i akut ultraljud #6
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Plats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd.

Startdatum 2021-09-30 Slutdatum 2021-10-01

Kurs i akut ultraljud #5
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Plats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd.
Startdatum 2021-09-28 Slutdatum 2021-09-29


Kurs i akut ultraljud #4,
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Startdatum 2019-11-28 Slutdatum 2019-11-29

Plats: Nyköping


Utförd kurs i akut ultraljud #2,
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Startdatum 2019-09-03 Slutdatum 2019-09-04
Plats; Scandic Talk Mässvägen 2, 125 80 Älvsjö
Till utvärderingen  

Introduktion 

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt. 

Övergripande mål 

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar,


Utförd kurs i akut ultraljud #3,
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Startdatum 2019-09-05  Slutdatum 2019-09-06

Plats; Scandic Talk Mässvägen 2, 125 80 Älvsjö
Till utvärderingen  

Introduktion 

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt. 

Övergripande mål 

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar. 

LIPUS har granskat och godkänt denna kurs. 
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se. (nr: 11304) 


Utförd kurs i akut ultraljud #1,
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Startdatum 2019-03-14 Slutdatum 2019-03-15

Till utvärdering

Introduktion

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt.

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar.