Utförd kurs i akut ultraljud #6

Introduktion

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt.

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar.

Plats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd.

Startdatum 2021-09-30
Slutdatum 2021-10-01

Antal deltagare: 15

I samarbete med GE