Våra kurser

Kurs i akut ultraljud #7och #8 
POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Introduktion

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt.

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar. 

För mer information see beskrivning av kursen på Lipus. Kurs 20210050


LIPUS har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se 

Kurs nr 20210050