EMERGRAPHY

Samtliga kursanordnare har mångårig klinisk erfarenhet av patientnära ultraljud samt undervisning på kurser inom ultraljud.   

Våra kurser är granskade och registrerade på LIPUS


OM OSS

Angela Krawczuk
Angela Krawczuk

Angela Krawczuk

Specialistläkare kardiologi och internmedicin.
Certifierad inom ekokardiografi, ansvarig för etablering av POCUS på Södersjukhuset 2014-2015 samt ultraljudsprogrammet KS Huddinge. 

Klinisk instruktör inom patientnära ultraljud 


Jacob Wilton
Jacob Wilton

Jacob Wilton

Biträdande överläkare, specialist i internmedicin. Startade och utvecklade användningen av patientnära ultraljud på Funktion Akut, KS Huddinge kring 2008. 

Mångårig erfarenhet av ultraljudkurser och handledning inom patientnära ultraljud.

David Yu
David Yu

David Yu

ST-läkare internmedicin, instruktör och föreläsare på tidigare ultraljudskurser


Filip Maskovic

ST-läkare intermedicin, instruktör och föreläsare på tidigare ultraljudskurser