Kurs i akut ultraljud, 

POCUS (Point Of Care Ultrasound) #2

Startdatum 2019-09-05 
Slutdatum 2019-09-06

Introduktion 

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt. 

Övergripande mål 

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar. 

Mer information inom kort. Fyll i anmälan för att visa intresseKurs i akut ultraljud, 
POCUS (Point Of Care Ultrasound)#1

Startdatum 2019-03-14 
Slutdatum 2019-03-15

Fullbokad

Introduktion

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt.

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar.

Kursbeskrining på Lipus

Program

Detaljerat schema skickas ut innan kursstart.

Dag 1:
Knappologi. Teori och praktik inom grundläggande ekokardiografi (ekoskopi) samt lungultraljud. Mängdträning på bedömning av patologiska hjärt/lung-fynd Gruppvis träning på varandra samt ultraljudssimulator

Dag 2:
Teori bukultraljud inkl FAST/Aorta Gruppvis träning på varandra samt ultraljudssimulator Integrerad bedömning av akut cirkulatorisk chock samt respiratorisk svikt.

Quiz
Gruppvis fallseminarium samt valfri träning.

Praktisk information
Kursen ges under två heldagar, 190314 - 190315

Kursplats:

Scandic Talk
Mässvägen 2
Stockholm, Älvsjö

Antal deltagare 16

Avgift 9000 kr exkl moms.

I kursavgiften ingår lunch och fika under kursen
Resa och boende bekostas av deltagare

Sista anmälningsdatum 2019-02-14

Anmälningsförfarande

Anmälning via webbformulär på www.emergraphy.se, alternativt via mail till info@emergraphy.se.

Uppge i mailet namn och kontaktuppgifter, samt kostnadsställe och faktureringsadress till din klinik.

Antagning

Först till kvarn. Platsen bekräftas via mail vid registreringen.
Eventuell reservplats meddelas även detta via mail.

Intyg

Socialstyrelsens intyg utdelas till samtliga kursdeltagare. Endast ST-läkare erhåller delmål.

Delmål

SOSFS 2008:17
Kirurgi 2, 3
Anestesi/intensivvård 2, 4
Internmedicin 3
Akutsjukvård 4
Kardiologi 3

SOSF 2015:8
Kirurgi c2, c3
Anestesi/intensivvård c2, c3, c4
Internmedicin c1, c2, c5
Akutsjukvård 1c, c3, c5 
Kardiologi c1, c2, c6, c7

Kontaktperson

Frågor besvaras genom mail till info@emergraphy.se, alternativt till
Jacob Wilton, jacob.wilton46@gmail.com

Länk till kursens webbplats www.emergraphy.se