Kursanmälan:

Kurs i akut ultraljud, 
POCUS (Point Of Care Ultrasound) 

Handledningstid för kursanmälan ca. 2 veckor

* Anmälan är bindande och enligt generell praxis sena återbud (dvs. 4 veckor innan kurs start) debiteras 100%